Current Auctions

EID 2022 AUCTION

Recommended Items From Auctions

Tarih-Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 6 Incı Kısım 4 ncü Kitap İstiklâl Harbi'nin Son Safhası,T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1995,425s. + Haritalar.

Starting Bid: 50 AED

Place Bid

Tarih-Balkan Harbi Kronolojisi, Ankara-1999, Genelkurmay Asker3i Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 142s.

Starting Bid: 5 AED

Place Bid

Tarih-Türk İstiklâl Harbi'ne Katılan Tümen Ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Ankara-1989,T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 259s.

Starting Bid: 5 AED

Place Bid

Tarih-Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi -Osmanlı Devri Balkan Harbi II nci Cilt 2 nci Kısım 2 nci Kitap -Şark Ordusu, İkinci Çatalca Muharebesi Ve Şarköy Çıkarması-, Ankara-1993, T.C. Genelkurmay Başkanlığı,554s. Fotoğraflar + Haritalar.

Starting Bid: 5 AED

Place Bid