• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

Demo Müzayede 2

Duyuru lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore consectetur adipiscing...

Lot Number: 1 » Obje

Tarih

Trakya'nın Türklere Devir Teslimi, Veysi Akın, Ankara-1996, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 223s. + Harita

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  161

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Kitap

History

Balkan Harbi Kronolojisi, Ankara-1999, Genelkurmay Asker3i Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 142s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  184

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 3 » Kitap

Tarih

Türk İstiklâl Harbi'ne Katılan Tümen Ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Ankara-1989,T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 259s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  81

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Kitap

Tarih

Millî Mücadelede Akbaş Cephaneliği Baskını, İlhami Bebek, Ankara-1994, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 106s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  53

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Kitap

Tarih

Filistin Savaşı (1914-1918), Yazan: Tuğg. Şükrü Mahmut Nedim - Çeviren: Abdullah Es, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1995,176s. + Harita.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  49

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Kitap

Tarih

Sakarya Meydan Muharebesi -Harp Tarihi Broşürü-, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1997, Genelkumray Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 66s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  9

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Kitap

Tarih

İnönü Muharebeleri Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-2000, 62s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Kitap

Tarih

Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi Ve Paris Sözleşmesi, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul-1987, 155s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  16

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Kitap

Tarih

Türk Subayların İkinci Dünya Harbi Hatıraları, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1999,257s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  9

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Kitap

Türk

İkinci Dünya Harbi'nde Kuzey Afrika Harekâtı Ve Alınan Dersler, E. Tümg. Ali Fikret Atun, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1998,307s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  676

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Kitap

Tarih

Birleşmiş Milletler Nato Ve Varşova Paktı, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul-1987, 151s. + Ekler.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  7

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Kitap

Tarih

Yabancıların Gözüyle Türkler Ve Türk Orudus, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Em. Korgeneral Hüseyin Işık, Ankara-1995, 402s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Kitap

Tarih

Bosna - Hersek Dün-Bugün-Yarın, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul-1997,54s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Kitap

Tarih

Düşünce Ve Davranışları İle Atatürk, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-2001,124s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Kitap

Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 6 Incı Kısım 4 ncü Kitap İstiklâl Harbi'nin Son Safhası,T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1995,425s. + Haritalar.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Kitap

Tarih

Türk istiklâl Harbi III ncü Cilt Doğu Cephesi (1919-1921), Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1995,343s. + Haritalar.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Kitap

Tarih

Türk istiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 3 ncü Kısım, Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar Ve Dumlupınar Muharebeleri (9 Kasım 1920 - 15 Nisan 1921), Ankara-1994, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 612s. + Haritalar.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 18 » Kitap

Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi V nci Kısım I nci Kitap, -Sakarya Meydan Muharebesinin Başlangıç Dönemindeki Olaylar Ve Harekât (25 Temmuz - 22 Ağustos 1921), Ankara-1995, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 344s. + Ekler.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Kitap

Tarih

Türk İstiklâl Harbi Batı Cephesi Sakarya Meydan Muharebesi Ve Sonraki Harekât II nci Cilt 5 nci Kısım 2 nci Kitap, Ankara-1995, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 512s. + Haritalar.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  7

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Kitap

Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 6 ncı Kısım III ncü Kitap, -Büyük Taarruzda Kitap Harekâtı ( 31 Ağustos - 18 Eylül 1922), Ankara-1995,318s. + Haritalar.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Kitap

Tarih

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri (Özet), Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1996,360s. Ekler.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Kitap

Tarih

Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihi III ncü Cilt 6 ncı Kısım (1908-1920), Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1996,343s.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Kitap

Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 1 nci Kısım, -Yunanlıların Anadolu'da İstilâ Hareketine Başlamaları İzmir'in İşgali-Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkması Millî Mukavemetin Kurulması (15 Mayıs-4 Eylül 1919), Genelkurmay Askerî Tarih Ve Strat

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Kitap

Tarih

Türk İstiklâl Harbi I Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1999,323s. + Fotoğraflar.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Kitap

Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi -Balkan Harbi,Şark Ordusu, IInci Cilt 1 nci Kitap Birinci Çatalca Muharebesi, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1993,321s. + Haritalar.

 • Starting Bid

  5 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list