SOLD

ZEKERİYA MALKOÇ

"Bodrum Kapısı"
İmzalı. Tuval üzeri yağlı boya.
120x100 cm.

ZEKERİYA MALKOÇ

NSDKJFLDKFŞDSKFİŞDKİŞDK