Tarih

Millî Mücadelede Akbaş Cephaneliği Baskını, İlhami Bebek, Ankara-1994, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 106s.