Tarih

Filistin Savaşı (1914-1918), Yazan: Tuğg. Şükrü Mahmut Nedim - Çeviren: Abdullah Es, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1995,176s. + Harita.