Tarih

İnönü Muharebeleri Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-2000, 62s.