Tarih

Türk Subayların İkinci Dünya Harbi Hatıraları, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1999,257s.