Tarih

Düşünce Ve Davranışları İle Atatürk, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-2001,124s.