Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 6 Incı Kısım 4 ncü Kitap İstiklâl Harbi'nin Son Safhası,T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1995,425s. + Haritalar.