Tarih

Türk istiklâl Harbi III ncü Cilt Doğu Cephesi (1919-1921), Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1995,343s. + Haritalar.