Tarih

Türk istiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 3 ncü Kısım, Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar Ve Dumlupınar Muharebeleri (9 Kasım 1920 - 15 Nisan 1921), Ankara-1994, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 612s. + Haritalar.