Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi V nci Kısım I nci Kitap, -Sakarya Meydan Muharebesinin Başlangıç Dönemindeki Olaylar Ve Harekât (25 Temmuz - 22 Ağustos 1921), Ankara-1995, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 344s. + Ekler.