Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 6 ncı Kısım III ncü Kitap, -Büyük Taarruzda Kitap Harekâtı ( 31 Ağustos - 18 Eylül 1922), Ankara-1995,318s. + Haritalar.