Tarih

Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihi III ncü Cilt 6 ncı Kısım (1908-1920), Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1996,343s.