Tarih

Türk İstiklâl Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 1 nci Kısım, -Yunanlıların Anadolu'da İstilâ Hareketine Başlamaları İzmir'in İşgali-Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkması Millî Mukavemetin Kurulması (15 Mayıs-4 Eylül 1919), Genelkurmay Askerî Tarih Ve Strat