Tarih

Türk İstiklâl Harbi I Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1999,323s. + Fotoğraflar.