Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi -Balkan Harbi,Şark Ordusu, IInci Cilt 1 nci Kitap Birinci Çatalca Muharebesi, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1993,321s. + Haritalar.