Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi -Balkan Harbi VII nci Cilt Osmanlı Deniz Harekâtı 1912-1913-, Ankara-1993, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 244s. + Haritalar.