Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi -Balkan Harbi,Garp Ordusu, Karadağ Cephesi II ncü Cilt 3 ncü Kısım, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1993,232s.+ Ekler.