Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi Osmanlı Devri (1912-1913), III ncü Cilt 2 nci Kısım Garp Ordusu Yunan Cephesi Harekâtı, Ankara-1993, T.C. Genelkurmay Başkanlığı,799s. +Ekler. (Ön Kapağı Soyulmuş)