Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi (1912-1913) III ncü Cilt I nci Kısım -Garp Ordusu,Vardar Ordusu Ve Ustruma Kolordusu-, Ankara-1993, T.C. Genelkurmay Başkanlığı,536s. + Haritalar.