Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi -Osmanlı Devri Balkan Harbi (1912-1913), II nci Cilt 3 ncü Kısım Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler-, Ankara-1993, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 484s. + Haritalar (Kapak Haliyle Bantlı.)