Tarih

Birinci Dünya Harbinde -Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 3 ncü Ordu Harekâtı Cilt II, Ankara-1993, T.C. Genelkurmay Başkanlığı,803s.+ Ekler.