Tarih

Birinci Dünya Harbinde -Türk Harbi,Kafkas Cephesi, 3 ncü Ordu Harekâtı Cilt I, Ankara-1993, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 879s. + Ekler.