Tarih

Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Dr. Kemal Arı, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1997, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 412s.