Tarih

Askeri Traih Yayınları Bibliyografyası II, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara-1989, Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 83s.