Tarih

Türk Millî Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Hazırlayanlar: Bahaeddin Ögel, Hakkı Dursun Yıldız, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Mehmet Eröz, Bayram Kodaman, M.Abdülhalûk Çay, Ankara-1985, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 235s.