Tarih

Türk Kurtuluş Savaşı Ve Devrimi Tarihi, Ayferi Göze, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul-1989,622s.