Tarih

Askerî Tarih Belgeleri Dergisi Dizini (Sayı:1-101) I, Dr. Hamt Pehlivanlı, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara-1996,590s.