Denizcilik Tarihi

Osmanlı Bahriyesinin Mazisi, Hüsnü Tenghüz, Resim Albümü, İstanbul-1995, 72s. Resimli.