Tarih

Genelkurmay Askeri Tarihi Ve Stratejik Etüt Başkanlığı 1916-1997 Yılları Arasında Yayımlanan Eserler, Ankara-1997, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 84s.