Kurum Tarihi

Dört Ay Yaşamış Olan Zavallı Serbest Fırka, Muallim Fuad Gücüyener Yayınevi, 1951, Süreyya İlmen, 82s.