Osmanlı Tarihi

Cami Baykurt'un Anılarıyla Son Osmanlı Afrikası'nda Hayat -Çöl İnsanları,Sürgünler ve Jön Türkler-, Hazırlayan: Arı İnan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-2009,364s. + Harita.