Tarih

Trakya'da Millî Mücadele, I-II Cilt, Tevfik Bıyıklıoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1992, 566s. + 105s. + Fotoğraflar.