Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:237, Cilt:20/12, Aralık-1973,50s.