Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:232, Cilt:20/7, Temmuz-1973, 50s.