Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:226, Cilt: 20/1, Ocak-1973, 50s.