Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:216, Cilt:18/12, Mart-1972,50s.