Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:203, Cilt:17/11, Şubat-1971, 50s.