Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:200, Cilt:17/8, Kasım-1970,50s.