Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:189, Cilt:16/9, Kasım-1969, 50s.