Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:188, Cilt:16/8, Kasım-1969,50s.