Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:187, Cilt:16/7, Ekim-1969,50s.