Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:185, Cilt:16/5, Ağustos-1969,50s.