Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:182, Cilt:16/2, Mayıs-1969,50s.