Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:181, Cilt:16/1, Nisan-1969, 50s.