Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:336, Mayıs-1990, 48s.