Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:332, Ocak-1990, Kızılderililer Arasındaki Reis, 48s.