Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:314, Temmuz-1988, Olimpik Hava Sporları, 48s.