Süreli Yayın

Uçantürk, Sayı:303, Temmuz-1986, 48s. Kapağı Kalem ile Karalanmış.